Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van een bedrijfspand aan Industriestraat 1 te Losser

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van een bedrijfspand aan Industriestraat 1 te Losser.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Woensdag 13 december 2023 Verlengen beslistermijn Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken: - Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand op het perceel Industriestraat 1, 7582 CR Losser, zaaknummer 23Z02198. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 11 januari 2023.Datum bekendmaking 30 november 2023. Bezwaar Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste - uw naam en adres; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.

 

Onderwerp: bouwvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. 0447a1a4868eb7e77b31caab3a5086b2

Gerelateerde berichten