Verleende omgevingsvergunning regulier, het herinrichten van de bestaande laad en los locatie , sectie B perceelnummer 2606 Marktstraat te Meppel

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning regulier, het herinrichten van de bestaande laad en los locatie , sectie B perceelnummer 2606 Marktstraat te Meppel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De Gemeente Meppel heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het herinrichten van de bestaande laad en los locatie aan de sectie B perceelnummer 2606 nabij Marktstraat 16 te Meppel. Met dit bericht laten wij weten dat er iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent. Meer informatie Wilt u meer informatie of heeft u vragen bel ons via telefoonnummer 14 0522. Of mail naar postbus@meppel.nl. Niet eens met dit besluit: maak bezwaar U kunt bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na de datum van de vergunning uw bezwaarschrift te sturen naar gemeente Meppel, college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 7940 AM MEPPEL Voorkom dat uw bezwaar vertraging oploopt door de volgende gegevens op te nemen in uw bezwaarschrift: •uw naam en adres; •de datum waarop u uw bezwaarschrift indient; •een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; •een duidelijke uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit; •een ondertekening. De externe commissie bezwaarschriften adviseert het college over het te nemen besluit. Aanvragen voorlopige voorziening Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank Noord-Nederland vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dat is een voorlopige beslissing om in spoedeisende gevallen een bepaald besluit uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen U kunt een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD) Kijk op de site voor de voorwaarden. De rechtbank brengt voor een verzoek om een voorlopige voorziening kosten bij u in rekening.

 

Onderwerp: bouwvergunningomgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 12-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. f19ca6974d3a41efd47adb7d391b31bb

Gerelateerde berichten