Ontwerpbesluit voor het bouwen van een woonhuis inclusief bijbehorende bouwwerken op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie K, nummer 6785 met het conceptadres Eepschoer 2 te Overdinkel

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbesluit voor het bouwen van een woonhuis inclusief bijbehorende bouwwerken op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie K, nummer 6785 met het conceptadres Eepschoer 2 te Overdinkel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Woensdag 22 november 2023Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:•Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis inclusief bijbehorende bouwwerken op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie K, nummer 6785 met het conceptadres Eepschoer 2 in Overdinkel te verlenen, zaaknummer 23Z02238.Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 23 november 2023 tot en met woensdag 3 januari 2024 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten kunnen ook via Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure - Gemeente Losser worden ingezien.ZienswijzenTegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 23-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. gmb-2023-497699

Gerelateerde berichten