Rectificatie: Toestemming voor het laden en lossen consumentenvuurwerk aan Leeghwater 15-17 te Amersfoort

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Rectificatie: Toestemming voor het laden en lossen consumentenvuurwerk aan Leeghwater 15-17 te Amersfoort.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Omgevingsvergunning, Verleende vergunning (reguliere procedure)Vathorst/HooglanderveenLeeghwater 15-17het laden en lossen consumentenvuurwerk 22-11-2023Z/23/1109971BEZWAAR MAKEN Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Geef in het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd. In het overzicht van de verleende vergunningen staat de datum van het versturen van het besluit vermeld. Richt het bezwaarschrift aan: Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort Meer informatie over het maken van bezwaar staat op www.amersfoort.nl/bezwaar. U vindt daar ook een formulier om online een bezwaarschrift in te dienen. Om online bezwaar te maken heeft u een DigiD nodig.In principe heeft het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking. Dit betekent dat de houder van een vergunning van zijn vergunning gebruik kan maken, ook al is er een bezwaarschrift ingediend. Wanneer u de werking van een besluit wilt laten schorsen, kunt u de rechtbank Midden-Nederland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Stuur het verzoek om voorlopige voorziening naar: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee naar de rechtbank. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.MEER INFORMATIEWilt u meer weten? Dan kunt u bellen met de gemeente via 14 033.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 30-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. gmb-2023-508607

Gerelateerde berichten