Vastgesteld bestemmingsplan “Losser dorp, partiele herziening Enschedesestraat naast nr. 20”

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan “Losser dorp, partiele herziening Enschedesestraat naast nr. 20”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 14 november 2023 het bestemmingsplan “Losser dorp, partiele herziening Enschedesestraat naast nr. 20” heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP001PH17-0401 ligt met ingang van donderdag 7 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.Omschrijving planHet bestemmingsplan maakt de bouw van twee vrijstaande huizen mogelijk. Ook krijgt een deel van het plangebied een verkeersbestemming zodat er meer ruimte komt om de straat groener te maken en parkeerplaatsen aan te leggen. Inzien bestemmingsplanHet vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.BeroepEen belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.InwerkingtredingHet vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 7-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. gmb-2023-518791

Gerelateerde berichten