Ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp, partiële herziening Kloppenstraat 75-77”

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp, partiële herziening Kloppenstraat 75-77”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp, partiële herziening Kloppenstraat 75-77” met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP001PH19-0301.Omschrijving planHet betreffende plan heeft betrekking op de voormalige kerklocatie aan de Kloppenstraat 77 te Losser. Het plan voorziet in de bouw van drie appartementsgebouwen bestaande uit in totaliteit 37 wooneenheden.Inzien bestemmingsplanHet ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 14 december tot en met 24 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.ZienswijzenGedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.Ontwerp beeldkwaliteitsplan “Martinuskerk Losser”Burgemeester en wethouder maken tevens bekend dat gelijktijdig met het bestemmingsplan het ontwerp beeldkwaliteitsplan “Martinuskerk Losser” vanaf donderdag 14 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt.Omschrijving beeldkwaliteitsplan In de gemeentelijke welstandsnota is geen rekening gehouden met de nieuwe functie voor deze locatie, daarom is voor deze locatie een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan vervangt voor deze locatie de welstandsnota. Inzien beeldkwaliteitsplanHet ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het beeldkwaliteitsplan kan ook via www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen worden bekeken.InspraakGedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen op het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.Losser, 13 december 2023

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. gmb-2023-527466

Gerelateerde berichten