Verkeersbesluit gelegenheid voor laden en lossen Clematisstraat

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit gelegenheid voor laden en lossen Clematisstraat.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer: Z23-110667Burgemeester en wethouders van Aalsmeer besluiten om een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen aan te wijzen in de Clematisstraat, ten zuidwesten van de bovengrondse containers.Dit gebeurt door het plaatsen van bord E7 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), zoals aangegeven op de bebordingstekening PAB-PV-2023-305.Wettelijke grondslagHet besluit is gebaseerd op:•de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);•het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;•het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).Motivering Het besluit strekt conform artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 tot:•het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1a);•het beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1b);•het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d).Het besluit wordt als volgt gemotiveerd:Bewoners van Kloosterhof ervaren een hoge parkeerdruk. Vaak kunnen zij niet op korte loopafstand van hun woning de auto parkeren. De bewoners van Kloosterhof zijn op leeftijd. Het parkeren op afstand wordt met name als hinderlijk ervaren wanneer zij boodschappen hebben gedaan. Daarom is het verzoek gedaan om een parkeerplaats aan te wijzen voor het direct laden en lossen dichtbij Kloosterhof. Over het besluit heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseurs van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, die namens de korpschef optreden (art. 24 BABW).Bevoegd gezagVerkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op de wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap (artikel 18, lid 1, onder d, WVW 1994). Burgemeester en wethouders van Aalsmeer hebben deze bevoegdheid bij besluit van 30 juli 2013 gemandateerd aan burgemeester en wethouders van Amstelveen. Voor Amstelveen is een mandaatbesluit van toepassing. Er is ondermandaat verleend aan de medewerker ontwerp en voorbereiding van de gemeente.De laad-en losplaats ligt binnen de bebouwde kom en is in beheer bij de gemeente Aalsmeer. Tekening

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 22-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. gmb-2023-552557

Gerelateerde berichten