Toestemming voor het intern plaatsen van een los interieur element in de bijeenkomstruimte aan St. Stevenskerkhof 62 Nijmegen met zaaknummer: W.Z23.104084.01

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het intern plaatsen van een los interieur element in de bijeenkomstruimte aan St. Stevenskerkhof 62 Nijmegen met zaaknummer: W.Z23.104084.01.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gemeente Nijmegen heeft een omgevingsvergunning verleend.Gemeente Nijmegen geeft hiermee toestemming voor het intern plaatsen van een los interieur element in de bijeenkomstruimte aan St. Stevenskerkhof 62 Nijmegen. De vergunning is bekend onder zaaknummer W.Z23.104084.01.Waarom publiceert gemeente Nijmegen dit bericht?Met dit bericht laat gemeente Nijmegen u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.De omgevingsvergunning wijkt niet af van de ontwerpomgevingsvergunningOp het ontwerp van het besluit heeft gemeente Nijmegen geen zienswijzen ontvangen. Het definitieve besluit is niet veranderd ten opzichte van het ontwerpbesluit.Wanneer gaat het besluit gelden?Dit besluit geldt vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat de rechter over dat verzoek heeft beslist.Wilt u de documenten over het besluit bekijken?Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 januari 2024 voor een termijn van zes weken en één dag ter inzage. U kunt de documenten digitaal of fysiek bekijken. De documenten kunt u digitaal bekijken via een link bij deze publicatie. Als u de documenten fysiek wilt bekijken, dan kan dat op afspraak bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een afspraak kunt u maken via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar 024-751 77 00. Noem bij het maken van een afspraak het zaaknummer W.Z23.104084.01.Bent u het niet eens met ons besluit?U kunt rechtbank Gelderland laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan binnen zes weken die ingaan vanaf 25 januari 2024.U kunt alleen in beroep gaan als het besluit tegen uw belangen ingaat (als u belanghebbende bent) of als u op een eerder moment een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.U kunt een gemotiveerde brief (dat heet een beroepschrift) sturen naar de rechtbank maar u kunt dit ook digitaal (via de website www.rechtspraak.nl) doen. Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.Voor meer informatie gaat u naar de website van de rechtbank (via www.rechtspraak.nl). U kunt ook met de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 - 361 20 00.Dringende situatieHet kan lang duren voordat de rechtbank op uw beroep beslist. Kunt u hier niet op wachten, bijvoorbeeld omdat het besluit nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om het besluit tijdelijk uit te stellen waardoor er geen gebruik van gemaakt mag worden. Dat heet een verzoek om een voorlopige voorziening. U kunt een brief (dat heet een verzoekschrift) sturen naar de rechtbank maar u kunt dit ook digitaal doen. Voorwaarde is dat u ook een beroepschrift heeft ingediend en dat er sprake is van een spoedeisende situatie. Voor meer informatie gaat u naar de website van de rechtbank (www.rechtspraak.nl). U kunt de rechtbank ook bellen via het telefoonnummer 088 - 361 20 00.U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.Meer informatieVoor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via telefoonnummer 024 751 77 00. U kunt ook mailen naar wabo@odrn.nl. Noem hierbij het zaaknummer W.Z23.104084.01.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 24-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. gmb-2024-37286

Gerelateerde berichten