Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 9 appartementen aan Brinkstraat 10 te Losser

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 9 appartementen aan Brinkstraat 10 te Losser.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Woensdag 7 februari 2024Verlengen beslistermijnHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:- Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van 9 appartementen op het perceel Brinkstraat 10, 7581 GC Losser, zaaknummer 23Z03492. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 29 maart 2024.Datum bekendmaking 31 januari 2024.BezwaarTegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste- uw naam en adres;- de dagtekening;- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 8-2-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. gmb-2024-57299

Gerelateerde berichten