Beschikking op aanvraag voor het plaatsen van een 20ft schaftcontainer met daarnaast een los toilet , Prinses Irenestraat De Lier

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Beschikking op aanvraag voor het plaatsen van een 20ft schaftcontainer met daarnaast een los toilet , Prinses Irenestraat De Lier.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Westland maken bekend dat zij de volgende Artikel 2:10 APV ontheffing hebben verleend op 8 februari 2024.Dossiernummer: Z2024-00000714Omschrijving: het plaatsen van een 20ft schaftcontainer met daarnaast een los toilet wegens schilderwerkzaamheden aan woningenLocatie: Prinses Irenestraat De LierActiviteit(en):plaatsing is op parkeervakken tegenover de woningen van 26 februari tot en met 29 april 2024Inzien besluit De Artikel 2:10 APV ontheffing ligt tijdens de bezwaartermijn ter inzage. Wilt u inzage, dan kunt u dit aanvragen via het e-mailadres bouwarchief@gemeentewestland.nl.Bedrijven- en OmgevingsContactCentrumHeeft u vragen over het besluit, dan kunt u deze stellen via het e-mailadres omgevingsloket@gemeentewestland.nl of tijdens kantooruren op telefoonnummer 14 0174. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van uw vraag ontvangt u direct het antwoord en/of kunt u een afspraak maken.BezwaarBent u belanghebbende, dan kunt u tot en met 25 maart 2024 bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Informatie over hoe u bezwaar kunt maken, kunt u terugvinden op www.140174.nl onder het onderwerp bezwaar maken.Voorlopige voorzieningHet indienen van bezwaar schorst de gevolgen van het besluit niet. Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 1492/1317. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.Digitaal indienen voorlopige voorzieningHet is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het digitale loket Rechtspraak. Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.

 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 13-2-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. gmb-2024-65093

Gerelateerde berichten