Verlenging beslistermijn voor het herbouwen van een bijgebouw aan Zoekerweg 2 te Losser

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verlenging beslistermijn voor het herbouwen van een bijgebouw aan Zoekerweg 2 te Losser.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Woensdag 28 februari 2024Verlengen beslistermijnHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:-Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het herbouwen van een bijgebouw op het perceel Zoekerweg 2, 7582 PX Losser, zaaknummer 23Z03504. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 1 april 2024.Datum bekendmaking 19 februari 2024.BezwaarTegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste- uw naam en adres;- de dagtekening;- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 29-2-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. gmb-2024-89533

Gerelateerde berichten