Kennisgeving besluit op een aanvraag ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming voor de locatie op locatie Martinusplein 19 en 25 in Losser

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving besluit op een aanvraag ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming voor de locatie op locatie Martinusplein 19 en 25 in Losser.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 30 januari 2023 ontvingen wij een aanvraag voor een het behandelen van een aanvraag voor een ontheffing soortenbescherming voor de locatie Martinusplein 19 en 25 in Losser. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de Vergunning Wet natuurbescherming Ontheffing soortenbescherming wordt toegekend. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien op jeleefomgeving.nl/inzien/001900328/0dae7b9e-927c-11ee-8161-005056011332.De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar eindigt op 15 januari 2024.Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2023.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 07-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. prb-2023-14395

Gerelateerde berichten